Predsjednik Advokatske komore, advokat Zdravko Begović održao je predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.

Tema predavanje je "Advokatske vještine"

Advokat Begović upoznao je studente Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran sa osnovnim informacijama o advokaturi, kao i vještinama koje advokat mora da posjeduje, a koje nisu zapisane u udžbenicima prava. Tako je studentima govorio o osnovnim advokatskim vještinama kao što su: pravno pisanje, intervju sa klijentom, savjetovanje i pregovaranje; tehnike pregovaranja, faze u pregovaranju; istraživanje; govorne vještine, vještine na raspravi i vještine ispitivanja; način vođenja slučaja, značaj poštovanja vremenskih rokova u parnici, kao i druge vještine.

Naime, završavanjem studija na fakultetu, mladi ljudi, koji imaju namjeru da se bave advokaturom , moraju da znaju da im je zvanje koje daje fakultet samo ulaznica u ovu časnu profesiju. Sa završenim obrazovanjem na studijama, tek počinje učenje, koje pruža svakodnevni rad u svojoj profesiji. Nije dovoljno da neko završi studije pravnog fakulteta i da se upiše u imenik advokata da bi sebe smatrao advokatom. Advokat mora konstantno da uči i da se usavršava. Studenti pravnih fakulteta bi morali tokom svojih studija provoditi više vremena na praksi u sudnici, kategoričan je Begović.

  

 

 

 

 

 

NA VRH