Menu

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručnih kvalifikacija u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16).

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

  1. obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu stručnu kvalifikaciju,
  2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili većeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva (zaključno sa 15. 05.2017.godine), na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Prijave se dostavljaju na arhivu.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

  

 

 

 

 

 

NA VRH