U utorak, 18. aprila o.g, studenti specijalističkih studija Fakulteta za poslovne studije (MBS), smjer Finansijski menadžment, kao i studenti III godine, istog smjera, posjetili su Atlas banku, u okviru realizacije nastave na predmetima Finansijska tržišta i institucije i Finansijska regulativa i politika, koje vodi prof. dr Dejan Erić.

Ljubazni domaćini su studentima MBS-a predstavili najvažnije aktivnosti banke i upoznali ih i sa organizacijom i načinom rada banke. Studenti su bili veoma zadovoljni posjetom, jer su imali priliku da se direktno i na praktičan način upoznaju sa temama koje tokom studija teoretski obrađuju. Slične aktivnosti će biti sprovedene i u narednom periodu.

  

 

 

 

 

 

 

NA VRH