Fakultet vizuelnih umjetnosti  Univerziteta Mediteran u saradnji sa Udruzenjem mladih sa hendikepom je započeo realizaciju projekta Trans2work 3 koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Projekat podrazumijeva realizaciju šestomjesečne obuke iz oblasti grafičkog dizajna u toku koje će polaznici biti osposobljeni za rad u štampariji što će omogućiti unapređenje njihovih znanja, vještina i kompetencija i podstaći njihovo lakše zaposlenje na savremenom tržištu rada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NA VRH