Menu

Univerzitet Mediteran u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore uspješno završio obuku prve generacije polaznika kursa za sticanje preduzetničkih znaja i vještina - KRENI U BIZNIS.

 

 

  

 

 

 

 

 

NA VRH