Menu

Predstavnici Tutgut Ozal Univerziteta iz Turske posjetili su prošle sedmice Univerzitet Mediteran i Fakultet za poslovne studije. Delegaciju iz Turske, sačinjavali su: Prof. Dr. Muhammet Kösecik - Vice Rector, Dean of School of Economics, Administrative

Sciences, Prof. Dr. Şenol Dane, Deputy Dean of School of Medicine, Associate Prof. Dr. RamazanTaş - Head of Economics Department, Assistant i Prof. Dr. S. CemKaraman - Coordinator of International Relations.

Delegacija je imala niz razgovora i dogovora o potencijalnoj saradnji, sa rukovodstvom Univerziteta i svih Fakulteta. Ispred Fakulteta za poslovne studije, delegaciju je primio Dekan Fakulteta, prof. dr Dragoljub Janković. Saradnja Fakulteta za poslovne studije i Turgut Univerziteta biće konkretizovana i zasnovana na: učešću na zajedničkim projektima, razmjeni studenata i nastavnog osoblja, organizovanju Konferencija, okruglih stolova, razvijanju istraživačkih centara, Intership programa i zajedničke pomoći.  

 

 

 

 

 

NA VRH