Menu

Kontakt osoba za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora za pitanja u vezi sa upisom na fakultetske jedince Univerziteta u periodu od 16.jula do 1.avgusta je Bojana Mladić (+382 67 566 046) a u periodu od 1.avgusta do 23. avgusta je Dragica Anđelić (+382 67 278 589).

  

 

 

 

 

 

NA VRH