Menu

Ministrstvo prosvjete, nauke kulture i sporta podsjeća crnogorsku naučnu zajednicu o mogućnostima apliciranja na specijalni poziv za tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana, u okviru EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, horizontalna oblast „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“.

U pitanju je poziv namijenjen istraživačkim timovima sa Zapadnog Balkana, koji za cilj ima da se ojača određeno područje istraživanja u naučnoj instituciji kroz povezivanje s najmanje dvije međunarodne vodeće institucije iz različitih članica EU, putem: kratkoročnih razmjena osoblja; ekspertskih posjeta i kratkoročnih (virtuelnih) obuka; radionica; učešća na konferencijama; organizacija zajedničkih aktivnosti poput ljetnjih škola; aktivnosti diseminacije i komunikacije sa javnošću. Takođe, projektima se odobravaju i troškovi istraživanja, potrošnog materijala i sitne opreme, koji mogu biti prihvatljivi u iznosu do 30% traženog finansiranja.

Poziv će biti raspisan  raspisan 8. juna 2021.god

Informacije i uputstva za prijavu možete pročitati u sledećem dokumentu

  

 

 

 

 

 

NA VRH