Menu

Univerzitet u Valjadolidu je objavio poziv za Erasmus+ razmjene za studente u akademskoj godini 2021/2022. Mobilnosti su dostupne studentima na svim nivoima studija.

Više informacija, kao i liste predmeta koji se mogu slušati, možete dobiti ovdje: https://uvamobplus.uva.es/files/80444/33/Sellado_Convocatoria_EN.pdf

Prijave se vrše preko sajta Univerziteta u Valjadolidu: https://uvamobplus.uva.es/

Krajnji rok za prijave je 16. april u 11h. Sve aplikacije prijavljene posle tog roka neće biti razmatrane.

  

 

 

 

 

 

NA VRH