Menu

Magistarski rad Sanide Šabotić, studenta magistarskih studija na Fakultetu za turizam "Montenegro Tourism School", pod nazivom: "UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA PONAŠANJE POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE TURISTIČKOG PROIZVODA” izložen u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 25.03.2021. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu zza turizam "Montenegro Tourism School", u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH