Menu

Evropski savjet za inovacije (EIC) - ključna novost EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije, Horizont Evropa 2021-2027, biće zvanično pokrenut na ceremoniji koju Evropska komisija organizuje 18-19. marta 2021. 

EIC je najambicioznija inovaciona inicijativa koju je Evropa pokrenula, sa budžetom od 10 milijardi € tokom 7 godina. Budući da će Crna Gora biti pridružena programu Horizont Evropa, subjekti iz naše zemlje imaju ista prava učešća kao i subjekti iz zemalja članica EU.

Više informacija na stranici: https://mps.gov.me/rubrike/_NAUKA/241182/EU-pokrece-najvecu-evropsku-inicijativu-za-inovacije.html

  

 

 

 

 

 

NA VRH