Menu

Evropski istraživački savjet (European Research Council - ERC) objavljuje prvi poziv za projekte u okviru novog EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa (2021 – 2027) .Informaciju i propratnu dokumentaciju kao i korisne instrukcije za ovaj poziv (dostupne u formi videa) objavljene su na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

  

 

 

 

 

 

NA VRH