Menu

Magistrant Fakulteta za Informacionih tehnologije Milica Gazivoda, braniće magistarski rad "Upravljanje softverskim zahtjevima u poslovnim informacionim sistemima banaka“, dana  22.07.2020.godine sa početkom u  11:00 časova, u sali za sastanke Univerziteta.

Imenovana magistrantkinja  braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom R- 807/2-20   od 30.06.2020.godine,  u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Stamatović, redovni profesor na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerziteta Donja Gorica Podgorica; Predsjednik
  2. Prof. dr Snežana Šćepanović, redovni profesor Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica, Mentor;
  3. Doc. dr Tijana Vujičić, docent  Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta "Mediteran” Podgorica, član.

  

 

 

 

 

 

NA VRH