Menu

Magistrant Fakulteta za strane jezike Veronika Dedvukaj, braniće magistarski rad "Disciplina u nastavi engleskog jezika u višim razredima osnovne škole", dana 29.08.2019. godine sa početkom u 10:00 časova, u sali Sali 102 na Univerzitetu.

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R- 1486/2-19 od 19.07.2019.godine, u sastavu:

  • Prof. dr Olena Lilova, vanredna profesorica na Fakultetu za strane jezike Univerziteta "Mediteran” Podgorica”, predsjednica,
  • Prof. dr Smiljka Stojanović, vanredna profesorica na Fakultetu za strane jezike Univerziteta "Mediteran” Podgorica, mentor,
  • Dr Žana Knežević, doktor engleskog jezika na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran u Podgorici, član.

  

 

 

 

 

 

NA VRH