Menu

Da je magistarski rad Ivane Miranović pod nazivom: "Modeli građenja likova u romanima Terorista i Bježi, zeko, bježi Džona Apdajka” izložen u biblioteci Fakulteta za strane jezike i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 05.07.2019. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica. Istaknuto na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta za strane jezike i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH