Menu

Magistarski rad Veronike Dedvukaj pod nazivom: "Disciplina u nastavi engleskog jezika u višim razredima osnovne škole” izložen je u biblioteci Fakulteta za strane jezike i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 13.06.2019. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH