Menu

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za razmjenu osoblja iz kancelarije za međunarodnu saradnju sa ISAG - European Business School, Portugal, u akademskoj 2018/2019. godini.

Broj stipendija : 2

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • CV 
  • Potvrda o zaposlenju
  • Kopiju pasoša

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 3. FEBRUAR 2019. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

  

 

 

 

 

 

NA VRH