Menu

Magistarski rad kandidata Indire Rexha pod nazivom: "STRATEŠKO MARKETING PLANIRANJE U FUNKCIJI POZICIONIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE (ULCINJ)” izložen u biblioteci Fakulteta za turizam "Montenegro Tourism School” i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 22.02.2019. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH