Menu

Delegacija Univerziteta Danubius, Galati, Rumunija posjetila je juče Univerzitet Mediteran. Delegaciju su primile doc.dr Anđela Jakšić- Stojanović, prorektor za međunarodnu saradnju i Andrea Matović, savjetnik za marketing i međunarodnu saradnju. U toku sastanka su precizirani detalji buduće saradnje, a poseban akcenat je stavljen na razmjenu nastavnika i studenata, organizaciju zajedničkih konferencija, okruglih stolova, ljetnih škola itd., kao i učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.

 

  

 

 

 

 

 

NA VRH