Menu

Univerzitet „Mediteran“ Podgorica organizuje ispit za dobijanje sertifikata o nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji Turističkog/e vodiča/kinje u periodu od 23-24.marta 2019.god. u prostorijama Univerziteta, ul. Josipa Broza bb. Podgorica, sa početkom u 12h.

Prijavljivanje se može izvršiti do 20.marta. Potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome srednje škole (IV stepen najmanje) , sertifikat o poznavanju stranog jezika B 2 nivo, popuniti prijavu i uplatiti 35,00 eura na račun 510-101683-56. Na polaganje sa sobom obavezno ponijeti ličnu kartu.

  • 020/ 409-280; 409-203;
  • 067 385 732;
  • 069 519 266

  

 

 

 

 

 

NA VRH