Menu

CERIC-ERIC je multidisciplinarna istraživačka infrastruktura otvorena za osnovna i primijenjena istraživanja u oblasti materijala, biomaterijala i nanotehnologija.

CERIC-ERIC je početkom februara 2019. godine objavio Poziv za integrisani pristup multidisciplinarnim infrastrukturama za materijale i biomaterijale putem koga nudi pristup komplementarnim instrumentima i laboratorijama za mulidisciplinarna istraživanja u oblasti materijala i nanotehnologija, uključujući mobilnost, otvoren pristup publikacijama i slično.

Poziv je otvoren za sve istraživače iz bilo kod dijela svijeta, tako da se mogu prijaviti i istraživači iz Crne Gore, a koji mogu ostvariti besplatan pristup infrastrukturi, pod uslovom da se rezultati naučnog rada objave i da ih CERIC potvrdi.

Prijave se vrše putem sljedeće web stranice: https://vuo.elettra.trieste.it/pls/vuo/guest.startup

Dva su roka za prijavljivanje:

  • Prvi rok je 01. mart 2019. godine do 17:00 časova kada se vrši tzv. pred-evaluacija i podnosioci prijava imaju mogućnost da unaprijede svoje prijave;
  • Drugi rok je 01. april 2019. godine do 17:00 časova za finalnu prijavu, dok se korisnici na ekspertskom nivou mogu prijaviti direktno na drugi rok.

Više detalja o ovom pozivu pogledajte na sljedećoj web stranici: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ i http://www.mna.gov.me/vijesti/195992/CERIC-ERIC-istrazivacka-infrastruktura-otvorena-i-za-crnogorske-istrazivace.html gdje možete naći sve potrebne informacije.

  

 

 

 

 

 

NA VRH