Rukovotstvo Univerziteta


V.D. Rektora – prof. dr Janko Radulović

 

Prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju – prof. dr Janko Radulović

 

Izvršni direktor – Manolina Bašović

 

Administrativni direktor - doc.dr Anđela Jakšić - Stojanović

 

Generalni sekretar – Vesna Mijatović

 

Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo - Dragica Đekić

 

 

 

 

 

 

 

 

NA VRH