Menu

Fakultet za strane jezike omogućiće studentima kvalitetno izučavanje stranih jezika sticanjem praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika kroz savremenu glotodidaktiku koja potencira savladavanje jezika putem autentičnih audiovizuelnih, audio i tekstualnih materijala, kao i živu komunikaciju na ciljnim jezicima. Ove studijske programe karakteriše i obimna ponuda izbornih predmeta gotovo iz svih sfera privrede i poslovanja (Osnovi turizma, Odnosi sa javnošću, Osnovi međunarodnog marketinga i dr.).

Za proces izvođenja nastave odabran je nastavni kadar iz Crne Gore i sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa izuzetnim stručnim kompetencijama što je dodatna i najbolja garancija da će ovaj fakultet obrazovati i stvarati dobre stručnjake za različite oblasti poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika, koji su ionako deficitaran kadar u našoj državi.

>>NASTAVNO OSOBLJE<<

  

 

 

 

 

 

NA VRH