mbs

 

Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ osnovan je 2005. godine, kao prvi fakultet u Crnoj Gori za školovanje visokospecijalizivanog kadra iz oblasti finansijskog i marketing menadžmenta.

Na Fakultetu postoje dva smjera na osnovnim studijama:

  • Finansijski menadžment
  • Marketing menadžment.

Na osnovnim studijama na trećoj godini studenti se opredjeljuju za jedno od tri podusmjerenja: Bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo i finansije, ili Mali biznis (studijski program Finansijski menadžment), odnosno za jedno od dva podusmjerenja:

  • Međunarodni marketing i
  • Public relations (studijski program Marketing menadžment).

Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine a Magistarski studij 2009/2010. godine i oba prate studijske programime sa osnovnih studija. Na magistarskim studijama na smjeru Marketing menadžment studenti biraju jedan od dva podsmjera: Marketing usluga i Poslovni marketing, odnosno na smjeru Finansijski menadžment jedan od tri podsmjera:

  • Menadžment investicija,
  • Bankarski menadžment
  • Menadžment rizika.

Radi postizanja svrhe postojanja “Montenegro Business School” se drži sledećih vrijednosti: 

  • Posvećeni smo istraživanjima, vrednovanju znanja i ostvarivanju ekonomskih i društvenih koristi
  • Težimo stvaranju kolegijalnog okruženja u kojem akademski razvoj prati personalni razvoj studenata i akademskog osoblja.
  • Na prvom mjestu su: akademski integritet i kvalitet, i najveći etički standardi

Prednost Fakulteta za poslovne studije „Montenegro Business School“ ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti međunarodnog marketinga, odnosa sa javnošću (Public Relationship), bankarstva i osiguranja, računovodstva i revizije, te malog biznisa. Ovakav tip specijalizovanog profesionalnog obrazovanja jedinstven je u crnogroskom sistemu visokog obrazovanja.

Svi studijski programi baziraju se na odredbama Bolonjske deklaracije i normative i standarde Evropskog sistema transfera kredita (ECTS). Prednost ovakvog načina studiranja je u trogodišnjem akademskom studiju tokom kojeg su studenti osposobljavaju za marketing ili finansijske menadžere. Za razliku od primijenjenih studija, naše akademske studije omogućavaju nastavak procesa obrazovanja sve do sticanja akademskog stepena doktora nauka.

Na Fakultetu pored stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika angažovani su eminentni profesori iz zemlje i okruženja, kao i stručnjaci iz prakse radi prenosa svojih specifičnih znanja i praktičnih iskustava.

Fakultet ostvaruje saradnju sa brojnim visokoškolskim institucijama, među kojima su Reding Univerzitet iz Velike Britanije, Beogradska bankarska akademija iz Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Fakultet godišnje upisuje oko 200 studenata, a trenutno na Fakultetu studira oko 600 studenata na osnovnim, 45 na specijalističkim studijama i 9 na magistarskim studijama. U cilju afirmacije takmičarskog duha među studentima i postizanja što kvalitetnijeg nivoa profesionalnog znanja, Fakultet svojim najboljim studentima druge i treće godine studija plaća školarinu. Faklutet, takođe, plaća punu školarinu srednjoškolcima sa diplomom Luča A, a polovinu školarine upisanim srednjoškolcima sa Lučom B na prvoj godini studija.

Fakultet je u programu MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) i po osnovu ovog članstva studenti su u mogućnosti da besplatno koriste softverske pakete kompanije Microsoft. U 2010 i 2011. god. realizuje se Tempus IV projekta sa mrežom fakulteta iz inostranstva.

Na kraju, ako želite da steknete profesionalno znanje koje će Vam obezbijediti brže zapošljavanje i dobru zaradu, izaberite pravi fakultet – Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ u Podgorici.

  

 

 

 

 

 

 

NA VRH