Menu

Mobilnost studenata (odlazna)

Ime studenta FAKULTET NIVO STUDIJA GODINA DUŽINA TRAJANJA i TIP MOBILNOSTI INSTITUCIJA DOMAĆIN PROGRAM
Anđela Boljević MBS MASTER 2015/17 20 mjeseci - full degree Carlo Bo (Italija) EM SUNBEAM
Aleksandar Bačlija FSJ OSNOVNE 2015/16 5 mjeseci - razmjena ljetnji (IV) University of Lodz (Poljska) ERASMUS+ KA107
Nemanja Šćepanović FSJ OSNOVNE 2015/16 5 mjeseci - razmjena ljetnji (IV) University of Lodz (Poljska) ERASMUS+ KA107
Aferdita Vuljaj FSJ OSNOVNE 2015/16 5 mjeseci - razmjena ljetnji (IV) METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Riki Ajković FSJ OSNOVNE 2015/16 5 mjeseci - razmjena ljetnji (IV) METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Luka Barjaktarović FSJ OSNOVNE 2015/16 5 mjeseci - razmjena ljetnji (IV) METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Jovan Đuratović MBS OSNOVNE 2015/16 10 mjeseci - razmjena Montclair State University (SAD) GLOBAL UGRAD
Filip Marković FIT DOKTORSKE 2016/19 30 mjeseci - full degree Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+
Miloš Ojdanić FIT OSNOVNE 2016/17 10 mjeseci - razmjena Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+
Vladimir Đukanović FIT OSNOVNE 2016/17 10 mjeseci - razmjena Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+
Miloš Jovović FIT OSNOVNE 2016/17 10 mjeseci - razmjena Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+
Nemanja Jeremić FIT MASTER  2016/17 10 mjeseci - razmjena Univ. u Osijeku (Hrvatska) EM EUROWEB+
Tijana Jelić FSJ OSNOVNE 2016/17 10 mjeseci - razmjena Ca' Foscari (Italija) EM SUNBEAM
Ana Grbac FSJ OSNOVNE 2016/17 6 mjeseci - razmjena Ca' Foscari (Italija) EM SUNBEAM
Katarina Pumpalović FSJ OSNOVNE 2016/17 6 mjeseci - razmjena Carlo Bo (Italija) EM SUNBEAM
Kristina Zeljak MBS MASTER 2016/17 6 mjeseci - razmjena Ca' Foscari (Italija) EM SUNBEAM
Nikola Đuranović MBS OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  Varna University of Management (Bugarska) EARSMUS+ KA107
Tamara Milanović FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  University of Almeria (Španija) EARSMUS+ KA107
Nina Luković FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  University of Almeria (Španija) EARSMUS+ KA107
Nemanja Šćepanović FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena zimski  METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Merita Siništaj FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena zimski METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Goran Ajković FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Anđela Radunović MBS OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena zimski University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Aleksandar Perišić FVU OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Anastasija Višnjić FVU OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Nikola Đuranović MBS OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  Varna University of Managament (Bugarska) ERASMUS+ KA107
Vladan Đurišić FVU OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  Academy of Fine Arts Krakov (Poljska) CEEPUS freemover
Aferdita Vuljaj FSJ SPECIJALISTIČKE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski University of Maribor (Slovenia) EARSMUS+ KA107
Merita Siništaj FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski University of Maribor (Slovenia) EARSMUS+ KA107
Stefan Bakić MTS OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski University of Maribor (Slovenia) EARSMUS+ KA107
Goran Ajković FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Miraš Dukić FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Davor Golubović FVU SPECIJALISTIČKE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Anastasija Kankaraš FVU OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - zimski semestar AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Stefan Vukićević FVU OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - ljetnji semestar AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Ines Odalović FEB OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - ljetnji semestar University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Milica Janković FEB OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Milica Biro FSJ OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Nedim Čoković FSJ OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Nađa Kalezić FSJ OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar Wszechnica Polska University in Warsaw (Poljska)
ERASMUS+ KA107
Nemanja Marić FVU SPECIJALISTIČKE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Darja Radulović MTS OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - zimski semestar Univerzitet u Mariboru (Slovenija) ERASMUS+ KA107
Najla Canović FSJ OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Aleksandra Radojičić FVU OSNOVNE 2018/19 5 mjeseci - zimski semestar AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Petar Ćalov FVU SPECIJALISTIČKE 2018/19 5 mjeseci - ljetnji semestar AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Pavle Mrvaljević FIT MASTER 2019/20 10 mjeseci - razmjena Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+
Ivan Kotlaja FIT MASTER 2019/20 10 mjeseci - razmjena Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+
Đorđe Kalezić FIT MASTER 2019/20 10 mjeseci - razmjena Malardalen University (Švedska) EM EUROWEB+

 

Mobilnost studenata (dolazna)

Ime studenta INSTITUCIJA DOMAĆIN NIVO STUDIJA GODINA DUŽINA TRAJANJA i TIP MOBILNOSTI MATIČNA INSTITUCIJA  PROGRAM
Lin Yating FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University  Bilateralni sporazum o saradnji
Wen Yaoyao FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
Yao Yuan FSJ OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
Lenka Adamčakova FVU OSNOVNE 2016/17 5 mjeseci - razmjena ljetnji  AFAD ERASMUS+ KA107
Jiahui Wang FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
Shen Hanqing FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
XianJing Wang FVU OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
Xiaoyuan Wang FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
Ying Yang FSJ OSNOVNE 2017/18 5 mjeseci - razmjena zimski  Ningbo Dahongying University (NRK) Bilateralni sporazum o saradnji
Federica Sarro FEB MASTER 2019/20 5 mjeseci - razmjena zimski  UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA (Italija) ERASMUS +
 Gianna Mancari FEB MASTER 2019/20 5 mjeseci - razmjena zimski  UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA (Italija) ERASMUS +

Nastavno osoblje (odlazna mobilnost)

IME i PREZIME FAKULTET PERIOD MOBILNOSTI DUŽINA TRAJANJA MOBILNOSTI INSTITUCIJA DOMAĆIN PROGRAM MOBILNOSTI
Dragica Žugić FSJ 2015/16 1 mjesec - staff exchange Ca' Foscari (Italija) EM SUNBEAM
Ana Stranjančević MTS 2015/16 5 dana - staff exchange Warsaw University of Life Science (Poljska) CEEPUS - freemover
Ana Gardašević MTS 2016/17 10 mjeseci - postdoktorske Ca' Foscari (Italija) EM SUNBEAM
Anđela J. Stojanović   2016/17 6 mjeseci - postdoktorske Univ. u Splitu (Hrvatska) EM SUNBEAM
Mirjana Čizmović MBS 2016/17 5 dana - staff exchange WSPA (Poljksa) ERASMUS+ KA107
Jelana Žugić MBS 2016/17 5 dana - staff exchange WSPA (Poljksa) ERASMUS+ KA108
Silvana Đurašević MTS 2016/17 5 dana - staff exchange Mađarska CEEPUS - freemover
Iva Bulatović MTS 2016/17 5 dana - staff exchange Univerzitet u Zagrebru (Hrvatska)  CEEPUS - freemover
Dragica Žugić FSJ 2016/17 5 dana - staff exchange Univerzitet u Zadru (Hrvatska) CEEPUS - freemover
Jelena Žugić MBS 2016/17 5 dana - staff exchange Univerzitet u Mariboru (Slovenija) CEEPUS - freemover
Nikola Latković FVU 2016/17 5 dana - staff exchange AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Marko Gošović FVU 2016/17 5 dana - staff exchange AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Mirjana Čizmović MBS 2016/17 7 mjeseci - exchange Univerzitet u Nici (Francuska) Stipendija za izvrsnost - Ministarstvo nauke
Milica Kovačević MBS 2016/17 5 dana - staff exchange Univerzitet u Sarajevu (BiH) CEEPUS - freemover
Milica Kovačević MBS 206/17   Beogradska bankarska akdemija (Srbija) Stipendija za izvrsnost - Ministarstvo nauke
Iva Bulatović MTS 2017/18 5 dana - staff exchange Pegaso telematica University (Italija) ERASMUS+ KA107
Silvana Đurašević MTS 2017/18 5 dana - staff exchange University of Bari (Italija) ERASMUS+ KA107
Jelena Žugić MBS 2017/18 7 mjeseci - exchange Montclair State University (SAD) FULBRIGHT program
Dragica Žugić FSJ 2017/18 5 dana - staff exchange University of Catania (Italija) ERASMUS+ KA107
Silvana Đurašević MTS 2017/18 5 dana - staff exchange Varna University of Management ERASMUS+ KA107
Marija Janković MBS 2017/18 5 dana - staff exchange Varna University of Management ERASMUS+ KA107
Anđela J. Stojanović FVU 2017/18 5 dana - staff exchange University of Maribor (Slovenia) ERASMUS+ KA107
Marko Gošović FVU 2017/18 5 dana - staff exchange University of Maribor (Slovenia) ERASMUS+ KA107
Silvana Đurašević MTS 2017/18 5 dana - staff exchange University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija (Hrvatska) CEEPUS - freemover
Iva Bulatović MTS 2017/18 5 dana - staff exchange University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija (Hrvatska) CEEPUS - freemover
Jelena Žugić MBS 2017/18 5 dana - staff exchange WSPA (Poljksa) ERASMUS+ KA107
Milena Lukšić FSJ 2017/18 5 dana - staff exchange University of Maribor (Slovenia) ERASMUS+ KA107
Darko Lacmanović MTS 2017/18 6 mjeseci - staff exchange Univerzitet u Ljubljani (Slovenija) SUNBEAM
Mirjana Čizmović FEB 2017/18 6 mjeseci - staff exchange University Politecnica delle Marche SUNBEAM
Anđela Jakšić Stojanović FSJ 2017/18 5 dana - staff exchange University of Catania (Italija) ERASMUS+ KA107
Snežana Šćepanović FIT 2018/19 5 dana - staff exchange

Malardalen University (Švedska)

ERASMUS+ KA107
Tijana Vujičić FIT 2018/19 5 dana - staff exchange

Malardalen University (Švedska)

ERASMUS+ KA107
Milica Kovačević FEB 2018/19 5 dana - staff exchange Wszechnica Polska University in Warsaw (Poljska) ERASMUS+ KA107
Jelena Žugić FEB 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Rajka Đoković PF 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Nikola Latković
FVU 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Milica Kovačević FEB 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Mirjana Čizmović FEB 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Milica Delibašić FEB 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Marija Džoganović FVU 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Marko Gošović FVU 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Balša Gobović FVU 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Silvana Đurašević MTS 2018/19 5 dana - staff exchange Univerzitet u Zagrebru (Hrvatska)  CEEPUS
Lejla Zejnilović FSJ 2017/18 5 dana - staff exchange

Pázmány Péter Catholic University (Mađarska)

CEEPUS
Lejla Zejnilović FSJ 2017/18 5 dana - staff exchange Sveučilište u Splitu (Hrvatska) CEEPUS
Balša Gobović FVU 2018/19 5 dana - staff exchange AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Nusret Gjokoviq FVU 2018/19 5 dana - staff exchange AFAD (Slovačka) ERASMUS+ KA107
Savo Marković
PF 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Miloš Vukčević
PF 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Silvana Đurašević
MTS 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Tina Novaković
MTS 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Olena Lilova
FSJ 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Lejla Zejnilović
MTS 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107

 

Nastavno osoblje (dolazna mobilnost)

IME i PREZIME FAKULTET / DEPARTMAN PERIOD MOBILNOSTI DUŽINA TRAJANJA MOBILNOSTI MATIČNA INSTITUCIJA  PROGRAM MOBILNOSTI
Antonio Stassi IRO staff exchange 2016/17 Univ. Foggia (Italija) 5 dana - staff exchange
Colomba La Ragione IRO staff exchange 2016/17 Pegaso University (italija) 5 dana - staff exchange
Marcel Benčik FVU staff exchange 2016/17 AFAD (Slovačka) 5 dana - staff exchange
Alessandro Muscio IRO/MBS staff exchange 2016/17 University of Foggia (Italija) 5 dana - staff exchange
Artur Pazdzior MBS staff exchange 2017/18 University College of Enterprise and Administration in Lublin - WSPA (Poljska) 5 dana - staff exchange
Maria Pazdzior MBS staff exchange 2017/18 University College of Enterprise and Administration in Lublin - WSPA (Poljska) 5 dana - staff exchange
Jose Antonio Plaza-Ubeda FEB staff exchange 2019/20 University of Almeria (Španija) 5 dana - staff exchange
Filip Marković FIT staff exchange 2018/19 Maraldalens Hogskola (Švedska) 10 dana - staff exchange
Florian Marcel Nuta FEB staff exchange 2018/19 Danubius University (Rumunija) 5 dana - staff exchange
Iulian Savenco PF staff exchange 2018/19 Danubius University (Rumunija) 5 dana - staff exchange
Alina Cristina Nuta
FEB staff exchange 2018/19 Danubius University (Rumunija) 5 dana - staff exchange
Stefan Gheorghe FEB staff exchange 2018/19 Danubius University (Rumunija) 5 dana - staff exchange
Ondrej Gavalda FVU staff exchange 2018/19 AFAD (Slovačka) 5 dana - staff exchange
Aysel Merve Bozer FSJ staff exchange 2019/20

METU Ankara (Turska)

5 dana - staff exchange
Andra Marcu FEB staff exchange 2018/19 Danubius University (Rumunija) 5 dana - staff exchange

 

Administrativno osoblje (odlazna mobilnost)

IME i PREZIME FAKULTET/ DEPARTMAN PERIOD MOBILNOSTI DUŽINA TRAJANJA MOBILNOSTI INSTITUCIJA DOMAĆIN PROGRAM MOBILNOSTI
Anđela J. Stojanović Administrativni Direktor 2016/17 10 dana - staff exchange University of Catania (Italija) ERASMUS+ KA107
Mladen Bukilić IT  2016/17 10 dana - staff exchange Pegaso Telematica University (Italija) ERASMUS+ KA107
Predrag Glomazić IT  2016/17 5 dana - staff exchange University of Foggia (Italija) ERASMUS+ KA107
Milena Đekić IRO 2016/17 10 dana - staff exchange University of Calabria (Italija) ERASMUS+ KA107
Anđela J. Stojanović Administrativni Direktor 2016/17 5 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Predrag Glomazić IT  2016/17 5 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Milena Đekić IRO 2016/17 5 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Dragica Đekić Finasijski savjetnik
2017/18 6 dana - staff exchange University of Maribor (Slovenia) ERASMUS+ KA107
Andrea Matović IRO 2017/18 5 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Anđela Jakšić Stojanović Prorektor 2017/18 6 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Milica Delibašić IRO 2017/18 5 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Andrea Matović IRO 2017/18 5 dana - staff exchange METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Anđela Jakšić Stojanović Prorektor 2017/18 5 dana - staff exchange METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Silvana Đurašević Dean 2017/18 5 dana - staff exchange METU (Turska) ERASMUS+ KA107
Jelena Žugić Prodekan 2017/18 5 dana - staff exchange WSPA (Poljska) ERASMUS+ KA107
Andrea Matović IRO 2018/19 5 dana - staff exchange Wszechnica Polska University in Warsaw (Poljska)
 ERASMUS+ KA107
Anđela Jakšić Stojanović Prorektor 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Andrea Matović IRO 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Predrag Glomazić IT 2018/19 5 dana - staff exchange Danubius University of Galati (Rumunija) ERASMUS+ KA107
Anđela Jakšić Stojanović Prorektor 2018/19 5 dana - staff exchange University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Andrea Matović IRO 2018/19 5 dana - staff exchange University of Almeria (Španija) ERASMUS+ KA107
Anđela Jakšić Stojanović Prorektor 2018/19 5 dana - staff exchange ISAG (Portugal)
ERASMUS+ KA107
Andrea Matović IRO 2018/19 5 dana - staff exchange ISAG (Portugal) ERASMUS+ KA107
Snežana Petrović
Studentska služba
2018/19 5 days - staff exchange Danubius University of Galati (Romania) ERASMUS+ KA107
Vesna Mijatović Generalni sekretar
2018/19 5 days - staff exchange Danubius University of Galati (Romania) ERASMUS+ KA107

 

Administrativno osoblje (dolazna mobilnost)

IME i PREZIME FAKULTET/DEPARTMAN PERIOD MOBILNOSTI DUŽINA TRAJANJA MOBILNOSTI INSTITUCIJA DOMAĆIN PROGRAM MOBILNOSTI
Nicole Gonzales University of Calabria (Italija) 2016/17 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Paola Ciancio University of Calabria (Italija) 2016/17 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Monica de C esare University of Messina (Italija) 2016/17 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Nina de Gelber AFAD (Slovačka) 2016/17 5 dana - staff exchange FVU ERASMUS+ KA107
Artur Pazdzior University College of Enterprise and Administration in Lublin - WSPA (Poljska) 2017/18 5 dana - staff exchange FPS ERASMUS+ KA107
Maria Pazdzior University College of Enterprise and Administration in Lublin - WSPA (Poljska) 2017/18 5 dana - staff exchange FPS ERASMUS+ KA107
Malgorzata Baranowska University College of Enterprise and Administration in Lublin - WSPA (Poljska) 2017/18 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Paulina Obszanska University College of Enterprise and Administration in Lublin - WSPA (Poljska) 2017/18 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Eduardo Félix Orellana Zubieta  University of Almeria(Španija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Fernando Castillo Ruiz University of Almeria(Španija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Alina Beatrice RAILEANU Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Marian Catalin POALELUNGI Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Cornelia Turfac Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Ionut Neacsu Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
 Ana Iuliana Mihai
Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Raluca Chipaila Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Dorina Puşcaşu Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Catalin Mustata Danubius University (Rumunija) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Bruno Vieira ISAG (Portugal) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Catarina Nadais ISAG (Portugal) 2018/19 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Maria Urbańska WSZECHNICA POLSKA (Poljska) 2019/20 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107
Anna Sierpińska WSZECHNICA POLSKA (Poljska) 2019/20 5 dana - staff exchange IRO ERASMUS+ KA107

 

  

 

 

 

 

 

NA VRH