Menu

Rektorat

Uručivanje počasnog doktorata prof Filipu Kotleru

  Profesor Filip Kotler, naučnik izuzetnog kapaciteta i ličnost svjetskog ugleda odazvao se pozivu UNIVERZITETA "MEDITERAN" i Jadranskog sajma Budva da dodje u Crnu Goru i održi seminar pod nazivom "Kako se izboriti sa osnovnim marketinškim izazovima", upravo u trenutku kada Crna Gora kreće putem ubrzanog uključivanja u evropske i svjetske tokove razvoja.

Senat UNIVERZITETA "MEDITERAN" donio je Odluku da profesoru Filipu Kotleru dodijeli počasni doktorat nauka za izuzetan doprinos ekonomskoj nauci u oblasti marketinga.
Svečana promocija počasnog doktorata održana je 21. juna 2008.god. u novoj zgradi Fakulteta za turizam - MTS - "Montenegro Tourism School" u Baru.
Tom prilikom rektor Univerziteta, prof. dr Janko Radulović, u prisustvu najistaknutijih ličnosti Crne Gore, čelnika Atlas grupe, akademskog osoblja i studenata Univerziteta "Mediteran" uručio je profesoru Kotleru diplomu doctor honoris causae.
Univerzitet je iskoristio ovu prliku i za izdavanje knjige jednog od najpriznatijih stručnjaka u svijetu u oblastima i međunarodnog menadžmentsa pod nazivom "Po Kotleru" koja može dobro poslužiti svim zainteresovanima za oblast marketinga.

Uručivanje počasnog doktorata dr Željku Bogetiću

 

U ponedjeljak, 24. maja 2010. god. sa početkom u 11:00 časova na Fakultetu za turizam Bar – MTS – „Montenegro Tourism School“ održana je svečana promocija počasnog doktorata koji je Univerzitet „Mediteran“ dodijelio dr Željku Bogetiću. Diplomu je dr Željku Bogetiću uručio rektor Univerziteta, prof. Dr Stevan Popović, a nakon svečane promocije dr Bogetić je održao zapaženo predavanje pod nazivom „Ekonomska politika nakon Velike recesije“.

Obrazloženje predloga stručne komisije o dodjeli počasnog doktorata dr Željku Bogetiću možete preuzeti ovdje.

Uručivanje počasnog doktorata bivšem predsjedniku SAD
gospodinu Bilu Klintonu

U nedjelju, 22. maja 2011. god. sa početkom u 10:00 časova na Fakultetu za turizam Bar – MTS – „Montenegro Tourism School“ održana je svečana promocija počasnog doktorata koji je Univerzitet „Mediteran“ dodijelio bivšem predsjedniku SAD-a Bilu Klintonu. Diplomu je gdinu Klintonu uručio dr Duško Knežević, predsjednik Atlas grupe, a nakon svečane promocije predsjednik Klinton je održao prigodno predavanje najboljim studentima sa crnogorskih univerziteta.

Obrazloženje predloga stručne komisije o dodjeli počasnog doktorata predsjedniku Bilu Klintonu možete preuzeti ovdje.

Internacionalizacija je među najvišim prioritetima u strategiji razvoja našeg univerziteta. Kreiranje bilateralnih ugovora o saradnji, realizacija zajedničkih međunarodnih obrazovnih i naučno-istraživačkih projekata, mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja, učešće na seminarima, konferencijama i drugim akademskim skupovima, realizacija programa stručnog usavršavanja, neke su od aktivnosti kojima kontinuirano radimo na promovisanju akademske saradnje i stvaranju kvalitetne podloge za jačanje međunarodne saradnje.

U oktobru 2014. godine, Mediteran je postao prvi univerzitet u Crnoj Gori kome je Savjet za visoko obrazovanje Republike Turske (YӦK) izdao zvaničnu potvrdu o priznavanju naših diploma u Republici Turskoj. To je samo prvi korak za uspostavljanje dugoročne saradnje sa renomiranim turskim univerzitetima kao što je Gazi univerzitet iz Ankare. Na ovaj način diplomcima Mediterana „otvorena su vrata” za nastavak školovanja na renomiranim univerzitetima širom Republike Turske. Osim Gazija, koji je jedan od najvećih i najpriznatijih državnih univerziteta u Turskoj, Mediteran ima saradnju i sa velikim privatnim univerzitetom kao što je Istanbul Aydin univerzitet (Istanbul).

Univerzitet je i aktivan član u više univerzitetskih mreža kao što su:

U cilju jačanja međunarodne saradnje, Univerzitet učestvuje u evropskim i drugim programima saradnje kao što su TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, GLOBAL UGRAD, MEVLANA, ERASMUS +.

Aktivnim učešćem Erasmus Mundus projektima za mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja (EUROWEB, EUROWEB+ i SUNBEAM) potvrđujemo visok kvalitet nastavnih planova i programa.  Otvorili smo vrata našeg univerziteta inostranim studentima, ali i dali mogućnost studentima Mediterana da svoja znanja i vještine unaprijede na renomiranim univerzitetima i koledžima širom Evrope i svijeta.

Prorektor za međunarodnu saradnju, doc. dr Anđela Jakšić Stojanović

Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na Web sajtu Univerziteta.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • Original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
  • Izvod iz matične knjige rođenih i diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Za upis na određeni studijski program kandidati su dužni da polože i prijemne ispite, koji su kao dodatni uslovi za upis utvrđeni ovim pravilnikom.

Lice koje nema odgovarajuće srednje obrazovanje dužno je da položi diferencijalni ispit, koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen ovim pravilnikom.

Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao državljanin Republike.

Strani državljanin ili lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva može se uslovno upisati, u slučaju kada postupak za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva bude odbijen ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.

Student strani državljanin ima status studenta koji plaća školarinu.

Međunarodni projekti

 

 

NA VRH