Rukovodstvo Univerziteta


V.D. Rektora – prof. dr Radislav Jovović

 

Prorektor za međunarodnu saradnju – doc.dr Anđela Jakšić - Stojanović

 

Prorektor za nastavu - prof.dr Adis Balota

 

Generalni sekretar – Vesna Mijatović

 

Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo - Dragica Đekić

  

 

 

 

 

 

NA VRH