Profesor dr Savo Marković dobintik nagrade „Lazo M. Kostić“

Rektor Univerziteta “Mediteran” profesor dr Savo Marković dobitnik je nagrade „Lazo M. Kostić“ za knjigu „Pravni običaji kod Moračana i ...

Posebno izdanje časopisa Folia Linguistica et Litteraria – LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES – TRENDS AND PERSPECTIVES

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, na kojem je Fakultet za strane jezike Univerziteta "Mediteran" jedan od domaćih partnera, objavljeno je posebno ...

ODRŽANO PREDAVANJE UČENICIMA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE NA TEMU ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

Doc. dr Milica Delibašić, profesorica na Fakultetu za ekonomiju i biznis, danas je održala predavanje učenicima trećeg razreda Srednje ekonomske ...

Izložba studenata I godine Fakulteta vizuelnih umjetnosti – KRHKO

U četvrtak, 16.02 u 20h u KC 201 Engaging space, biće otvorena izložba mini objekata, studenata I godine Fakulteta vizuelnih ...

Kurs turističkih vodiča

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School”, Univerzitet “Mediteran” Podgorica, kao prva licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča, ...

Besplatan kurs za turističkog vodiča

Za sve studente Univerziteta Mediteran Podgorica, Fakultet za turizam u saradnji sa turističkom agencijom MTS, obezbijedio je povoljnost da studenti ...

Polaganje ispita za turističkog vodiča/kinje

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati/kinje da će se polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – turistički vodič/kinja održati 18. i ...

Fakultet za turizam, Univerzitet “Mediteran” Podgorica u novom istraživačkom projektu

Bilateralni projekat "Perspektive kreativnih industrija u destinacijama ruralnog turizma u post COVID periodu (Studija slučaja: Slovenija, Crna Gora)" nastao partnerstvom ...

Učešće Univerziteta Mediteran Podgorica na panel diskusiji “Strateško planiranje digitalizacije visokog obrazovanja u Crnoj Gori u post COVID19 eri”

Panel diskusija u organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije organizovane 9. februara u prostorijama Privredne komore Crne Gore okupila je predstavnike svih ...

Formiran Radni tim za sprovođenje postupaka samovrednovanja Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Tim koji je osnovao Univerzitet "Mediteran" Podgorica 24. januara 2023. godine, imaće zadatak da sprovede postupak samovrednovanja saglasno Standardima i ...