PROMOCIJA PROGRAMA UNIVERZITETA U GIMNAZIJI ” SLOBODAN ŠKEROVIĆ”

Predstavnici Univerziteta Mediteran promovisali su studijske programe Univerziteta Mediteran među maturantima Gimnazije ” Slobodan Škerović”. Maturantima su pružene sve neophodne informacije o fakultetima  i dati  im savjeti u vezi sa načinima i uslovima studiranja kod nas.

Kategorija vijesti