Panel diskusija – Rodna ravnopravnost

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena Univerzitet „Mediteran“ organizuje panel diskusiju „Rodna ravnopravnost“. Moderator diskusije dr Milena Kavarić, Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran“.

Učesnice:

  • Prof. dr Vesna Ratković, profesorica Krivičnog prava, višegodišnja predstavnica Crne Gore u Ekspertskoj grupi za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).
  • Mr Dragica Anđelić, Generalna sekretarka Univerziteta „Mediteran“, sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima rodne ravnopravnosti.
  • Biljana Pejović, Šefica Direkcije za poslove rodne ravnopravnosti pri Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Događaj je otvoren za sve studente i zainteresovanu javnost.

Utorak, 08.03.2022., UNIVERZITET MEDITERAN, sala 102, 13:15h

Kategorija vijesti ,