Ponovno odlaganje ispita za dobijanje sertifikata za turističkog vodiča

Kontakt telefoni:

  • 020/409-280
  • 020/409-231
  • 067-547-387
  • 069-519-266
Kategorija vijesti