Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Andree Kavarić

  • Prof. dr Stevan Popović, professor emeritus, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Silvana Đurašević, mentor,
  • Prof. dr Rade Ratković, član komisije.

Kategorija vijesti