Posjeta EU partnera Univerzitetu “Mediteran” u okviru Erasmus+ projekta MASTIS

Tokom posjete predstavnici EU partnerskih Univerziteta imali su priliku da se upoznaju sa studijskim programima Univerziteta “Mediteran”, načinom organizacije nastave i procesom kontrole kvaliteta nastave i studijskih programa. Partneri su posjetili biblioteku, računarske sale, laboratorije i studija za dizajn i produkciju. Razmijenjena su iskustva u organizaciji nastave i naučno-istraživačkog rada i definisani su modeli buduće saradnje.

Delegaciju EU partnera dočekali su Rektor Univerziteta “Mediteran” prof. dr Radislav Jovović, Prorektorica za međunarodnu sadardnju doc.dr Anđela Jakšić-Stojanović, Prorektor za nastavu prof.dr Adis Balota i koordinator MASTIS projekta prof.dr Snežana Šćepanović.

 

Kategorija vijesti ,