Održano predavanje prof.dr Slobodana Unkovića, emeritusa

Profesor Unković je jedan od osnivača Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, prvog fakulteta u okviru pomenutog Univerziteta i prvog privatnog fakulteta u Crnoj Gori, gdje i dalje predaje na magistarskim i doktorskim studijama.

Na današnjem predavanju, profesor Unković je istakao značaj postojećih i budućih investicija u turizmu, zadržavanje postojećih i osvajanje starih-novih tržišta, među kojima ističe tržište Velike Britanije i kao novo, tržište Kine. Profesor je istakao da svaki segment u turizmu Crne Gore bilježi vidljivi napredak. Posebnu pažnju je posvetio značaju obrazovanja kadrova, kao glavnom resursu na kome treba da počiva budući razvoj.

U izlaganju se posebno obratio prisutnim turističkim poslenicima sa preporukom da Crna Gora kreira zajednički turistički proizvod sa državama u regionu, kako bi bila atraktivna za udaljena emitivna područja.

Predavanju su prisustvovali predstavnici Vlade Crne Gore, sektora turizma, nauke, prosvjete, privrednici i studenti Univerziteta Mediteran.

 

 

 

Kategorija vijesti ,