Student FIT-a osvoji prvu nagradu na takmičenju u okviru festival Otvoreni dani nauke

Nagrađena ideja, pod nazivom “riješi.me” ima za cilj prepoznavanje, diskusiju a zatim i rješavanje društvenih problema na lokalnom nivou. Projektom je zamišljeno da se kreira posebna web platforma preko koje bi građani mogli da se uvežu I daju ideje/ prijedloge/ komentare po pitanju aktuelnih društvenih problema. Svaki građanin bi mogao da se registruje I kreira tim, koji bi se bavio određenim problemom ili situacijom. Timovi mogu imati razne vrste djelatnosti, od humanitarnog rada, preko edukativnih programa, umjetničko-sportskog angažmana, timovi mogu predlagati nova i unaprijeđivati postojeća zakonska rješenja itd.

Studenti FIT-a već na prvoj godini, prepoznaju važnost ovakvih isličnih i pokazuju interesovanja, samoinicijativni su, proaktivni i što je najvažnije, žele da pretoče svoju snagu, kreativnost i znanje u društveno-odgovorne svrhe.

Kategorija vijesti ,