Škola retorike

 

Škola retorike „Prof. dr Radovan Radonjić“ je program koji se već 7 godina realizuje na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Cilj ove Škole je da polaznicima pruži teorijska znanja iz oblasti retorike, kao i da im omogući ovladavanje vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

Program Škole obuhvata 60 časova, grupisanih u 20 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Škola traje 4 mjeseca pri čemu se predavanja održavaju radnim danima, jednom do dva puta sedmično (utorkom i/ili četvrtkom), u terminu od 18 do 21 h, na Fakultetu za državne i evropske studije (Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (koji se može preuzeti sa adrese http://www.fdes.me/retorika/prijavni-formular.docx) je potrebno poslati na adresu retorika@fdes.me.

Konkurs je otvoren do 26. septembra 2014. godine, a broj polaznika je ograničen na 30.

Detaljnije informacije o Školi retorike, informacije o dosadašnjim polaznicima, kao i njihova mišljenja o Školi mogu se pronaći na adresi www.retorika.me.

Program Škole retorike “Prof. dr Radovan Radonjić”, pohađalo je više od 250 polaznika, kroz 8 generacija. Po završetku ove Škole polaznicima se otvaraju nove mogućnosti za dalje napredovanje u govorničkoj vještini, ali i lijepo druženje sa ljudima sličnih interesovanja, kroz Alumni klub Škole retorike, koji je osnovan sa ciljem da se, kroz redovna okupljanja, obezbijedi mogućnost jačanja retoričkih mogućnosti, ali i širenja same ideje retorike.

Kategorija vijesti